Birgit Cannegieter

Naam:

Birgit Cannegieter

Universiteit/Hogeschool:

Studierichting: 

Planologie

(Verwacht) afstudeerjaar: 

2010

Aantal concepten:

84

Totaal prijzengeld: 

€ 7.250,-

Algemene Ranking: 

7

Top 10

Hoe kunnen we risico's beter voorspellen?

Verzekeraars leveren nu veel “kant-en-klare” producten. One size fits all, waarbij alleen je postcode, je schadeverleden en de waarde van het bezit invloed hebben op je premie. Zo is je premie voor je autoverzekering lager als je op het platteland woont omdat daar minder verkeer is en dus minder kans op ongelukken. Maar dat je elke dag naar de binnenstad rijdt omdat je daar werkt, wordt niet in de premie meegenomen. Dit geldt natuurlijk ook andersom. Je betaalt een hoge premie omdat je in de stad woont, maar wellicht maak je maar 1 keer per maand gebruik van je auto. Niet helemaal fair dus. Bij een inboedel- of reisverzekering worden ook indicatoren gebruikt die uiteindelijk niets zeggen hoe jij met je spullen omgaat. Ben je voorzichtig of vind je het leuk om risico te nemen? In de VS worden kastjes in de auto gemonteerd die het rijgedrag monitoren. Bij goed gedrag hoeft er minder premie te worden betaald. ABZ wil (dergelijke) tools gaan ontwikkelen waardoor verzekeraars nauwkeuriger het risicoprofiel van een individuele consument kunnen bepalen en daardoor een eerlijkere prijs aan de consument kunnen aanbieden. We zijn dus op zoek naar nieuwe, betere indicatoren waardoor we nauwkeuriger het risicoprofiel van een consument kunnen bepalen en zijn heel benieuwd naar jouw ideeën hierover! Download de briefing Prijzengeld: 1e prijs: 2000,- euro! 2e prijs: 1150,- euro 3e prijs: 450,- euro nrs. 4 t/m 10: 200,- euro

€ 5.000,-
Uitslag bekend

Top 10

Minder autokilometers? Hoe doen we dat?

De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de infrastructuur in Nederland. Met minder files als resultaat. De uitdagingen met betrekking tot een betere bereikbaarheid verschuiven hierdoor meer naar het stedelijk gebied. Er gaat immers relatief veel tijd verloren in de stad en in de aansluiting van het hoofdwegennet op de stad. In het stedelijk gebied speelt ook de leefbaarheid en duurzaamheid een steeds grotere rol. Grote infrastructurele projecten vormen niet de oplossing voor deze problemen. Enerzijds omdat de ruimte daarvoor vaak ontbreekt, anderzijds omdat het ‘absorberend vermogen’ van het stedelijke wegennet in feite niet toereikend is. We zullen dus op zoek moeten gaan naar alternatieve oplossingen. De oplossing waar we jullie ideeën over willen horen, is het terugdringen van de autokilometers, met als resultaat een betere bereikbaarheid en minder belasting van het milieu. In deze Battle dagen we je uit om na te denken over slimme oplossingen waardoor jij, je vrienden, je ouders of een specifieke doelgroep minder autokilometers hoeven te maken. Wat leidt ertoe dat jij en/of een specifieke doelgroep bijvoorbeeld 10% minder gebruik hoeft te maken van een auto? Download de hele Battle Prijzengeld Brainstorm Battle: 1e prijs: 1600,- euro! 2e prijs: 1000,- euro 3e prijs: 350,- euro 4e t/m 10e prijs: 150,- euro NB Bij een Brainstorm Battle mag je zoveel concepten inleveren als je wilt. Houd er wel rekening mee dat je concept kort en bondig wordt gepresenteerd op maximaal 1 A4. Voor een succesvolle deelname adviseren wij om de (rand)voorwaarden van deze Battle goed door te lezen, regelmatig de nieuwe voorbeeldconcepten te bekijken en het Battle Blog te lezen.

€ 4.000,-
Uitslag bekend

Mis nooit een challenge en maak direct een account aan!