Privacy Statement

Battle of Concepts is een online platform van Incredible Crowds B.V. Met Battle of Concepts wordt tevens Incredible Crowds B.V. (en vice versa) bedoeld.

Algemeen
Incredible Crowds respecteert de privacy van Deelnemers. Incredible Crowds erkent de behoefte van een goede controle over persoonsgegevens die via Battle of Concepts bekend zijn. Persoonsgegevens van Deelnemers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Met ‘persoonsgegevens’ wordt in dit privacy statement bedoeld: alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Andere begrippen in dit privacy statement die beginnen met een hoofdletter verwijzen naar begrippen die zijn omschreven in de Gebruikersvoorwaarden van Battle of Concepts.

Gebruik van persoonsgegevens
Om deel te kunnen nemen aan Challenges op Battle of Concepts, dient men een gratis Account aan te maken op de website www.battleofconcepts.nl. Wanneer hij/zij een dergelijk Account aanmaakt, dient hij/zij bepaalde informatie in te vullen. Niet alle gegevens dient men verplicht te verstrekken, alleen naam en achternaam en e-mailadres bij het aanmaken van een account. Bij deelname aan Challenges dient men gegevens als geboortedatum, opleiding, beroep, telefoonnummer en IBAN te verstrekken (zodat o.a. het prijzengeld kan worden uitgekeerd en contact opgenomen kan worden voor een eventueel vervolg). Deze gegevens zijn voldoende om van Battle of Concepts gebruik te kunnen maken. Mocht men gegevens willen wijzigen, dan kan dat uiteraard via zijn/haar eigen Account. Battle of Concepts slaat de persoonsgegevens op in verband met het beheer van het Account. Daarnaast worden de persoonsgegevens gebruikt voor de uitvoering en het verloop van de Challenges en voor interne bedrijfsvoering. Battle of Concepts kan de gegevens gebruiken om met de deelnemer te communiceren over (nieuwe) Challenges en om informatie toe te sturen omtrent de diensten en werkwijzen van Battle of Concepts.

Persoonsgegevens verstrekken aan derden
Bij deelname aan een Challenge zijn persoonlijke gegevens (naam, leeftijd, onderwijsinstelling en verwachte afstudeerdatum) zichtbaar voor de opdrachtgever (Organisatie). Contactgegevens zullen niet worden doorgegeven, tenzij de deelnemer hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Battle of Concepts zal de persoonsgegevens niet verkopen of anderszins verstrekken aan partijen die deze willen gebruiken voor spamdoeleinden.

Berichtgeving
Nadat men als Deelnemer een Account heeft aangemaakt, wordt hij/zij d.m.v. nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van nieuwe Challenges en deadlines van lopende Challenges. Uiteraard zal Battle of Concepts deelnemers niet lastig vallen met spam. Battle of Concepts is niet verantwoordelijk wanneer deze nieuwsbrieven niet (goed) aankomen en/of in eventuele spammappen terecht komen. Daarnaast hebben opdrachtgevers de mogelijkheid om Deelnemers extra te informeren via Battle of Concepts d.m.v. het versturen van ‘updates’ en ‘persoonlijke berichten’ m.b.t. hun Challenge(s) of het vervolg op hun Challenge(s). ‘Updates’ of ‘persoonlijke berichten’ kunnen belangrijke informatie bevatten m.b.t. een lopende Challenge of juist over het vervolg van een Challenge, zoals een prijsuitreiking of brainstormsessie. Men kan zich te allen tijde via zijn/haar Account afmelden voor nieuwsbrieven en updates. Overige communicatie bestaat uit ontvangstbevestigingen van inzendingen, bekendmakingen van uitslagen van Challenges, uitnodigingen voor prijsuitreikingen en brainstormsessies en/of een ander vervolg op de Challenge. Als Deelnemer is men niet verplicht om op de uitnodigingen in te gaan.

Derden
Het kan voorkomen dat men als Deelnemer gebruik maakt van een dienst of een actie van een Opdrachtgever, partner of adverteerder van Battle of Concepts. Als men gebruik maakt van een dienst of een actie van een opdrachtgever, partner of adverteerder van Battle of Concepts, gelden op dat moment de privacy regels van de desbetreffende partij. Battle of Concepts heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Er kan in dergelijke situaties een ander privacy statement van toepassing zijn. Dit privacy statement van Battle of Concepts heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website van Battle of Concepts zijn verkregen. Battle of Concepts accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

Cookies
Battle of Concepts maakt gebruik van Cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van de computer van de deelnemer. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om de voorkeuren die men heeft ingesteld voor een bepaalde dienst vast te leggen. Daarnaast worden Cookies gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren. Cookies kunnen zijn/haar computer of de bestanden op de computer niet beschadigen. Als men geen cookies wil accepteren dan kan men dit aangeven in zijn/haar browser. Het kan gebeuren dat sommige onderdelen van de website zonder cookies niet goed werken.

Bescherming van persoonlijke informatie
Battle of Concepts neemt passende maatregelen om de (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze gegevens worden in een lokale beveiligde database versleuteld opgeslagen.

Kennisneming, wijziging en verwijdering van gegevens van Deelnemers
Men kan de eigen (persoons)gegevens altijd bekijken wanneer men zelf wil en indien nodig wijzigen of verwijderen in zijn/haar Account. Als men wil weten welke gegevens Battle of Concepts over hem/haar heeft vastgelegd of als men gegevens wil wijzigen die men niet via zijn/haar Account kan veranderen, dan kan men Battle of Concepts bereiken door een e-mail te sturen aan info(a)battleofconcepts.


Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Mis nooit een challenge en maak direct een account aan!