Doorstroom Challenge

De gemiddelde leeftijd stijgt snel in Nederland en mensen blijven steeds langer thuis wonen als ze ouder worden. Daardoor wonen er steeds meer 50-plussers alleen of met twee in een grote eengezinswoning. Dit terwijl zij de ruimte (aantal vierkante meters) van die woning eigenlijk niet (meer) nodig hebben. 


Zo houden 50-plussers grote woningen ‘bezet’. Grote huishoudens (gezinnen met meerdere kinderen) kunnen geen plek vinden om te wonen en moeten noodgedwongen in een te klein huis blijven en/of andere compromissen doen, zoals verder van hun werk gaan wonen.


Bovendien past op termijn de woning van 50-plussers misschien ook wel niet meer bij hun fysieke gezondheid. Wanneer er ineens een concrete zorgbehoefte is, en / of een noodzaak voor een drempelloze woning, dan is het vaak niet (meer) mogelijk naar een levensloopbestendige woning te verhuizen.


De huidige krappe huizenmarkt versterkt dit, maar ook in een meer ontspannen markt blijft het probleem bestaan. Het gaat namelijk niet om kleine aantallen. Op dit moment zijn er al 1.2 miljoen (grote) woningen waarin 50-plussers wonen en waaraan aanpassingen nodig zouden zijn om ervoor te zorgen dat de 50-plussers die er in wonen, dat kunnen blijven doen. Dit aantal zal in de toekomst nog flink gaan stijgen. Toch geeft maar een kwart van de 50-plussers aan te willen verhuizen. 


Van alle 50-plussers wil driekwart überhaupt nog niet verhuizen. De kwart die wel wil, kan (vaak) geen geschikte woning vinden. 1 op de 5 vindt de eigen woning eigenlijk te groot. Genoeg potentie dus! Om de verhuisbeweging toch op gang te brengen zijn wij op zoek naar ideeën om 50-plussers te stimuleren en te helpen om wél (eerder) te verhuizen naar een kleinere, toekomstbestendige woning om zo de doorstroming op de koopwoningmarkt te versnellen. 

Hebben jullie hiervoor de oplossing? Dan ontvangen wij graag jullie inzending!

 

 

Online info-meetup
Maandag 1 september van 12.00-13.00 is er een online informatiebijeenkomst. Meld je daarvoor aan via deze link

 

 

Over ons
De Provincie Utrecht werkt in haar rol als stimulator en facilitator aan een optimale woningmarkt. Met het samenwerkingsverband Utrecht10 (vanuit de Woondeal) en met partners werken we aan de opgave om 50-plussers op de woningmarkt te laten doorstromen en verbinden. Deze partners zijn samengebracht in het Ontwikkelplatform Doorstroming Woningmarkt en zijn: Rabobank, Catella, Amvest, SITE, Bureauvijftig en AF Advisors.

 

Waar zijn we naar op zoek?
Voor de oplossingen en ideeën is het belangrijk dat ze op grote schaal werken. Kleine oplossingen/projecten zijn mooi, maar als die niet regionaal of landelijk opgeschaald kunnen worden hebben ze helaas te weinig impact. Het gaat om veel woningen, dus de oplossing moet een groot bereik (kunnen) hebben.

Op basis van het laatste en eerder onderzoek zoeken wij oplossingen in drie richtingen. Een combinatie van deze richtingen mag uiteraard ook! 

 • Oplossingen die 50-plussers verleiden om te verhuizen naar een geschikte, aantrekkelijke plek die voldoet aan hun wensen. Zodat een verhuizing ontstaat uit keuzevrijheid en gaat over perspectief en toekomstgerichtheid – in plaats van over iets opgeven, niet meer kunnen of voorsorteren op een zorgbehoefte.
 • Concepten voor het ontzorgen van 50-plussers en het wegnemen van (financiele) drempels ten aanzien van een verhuizing. Zodat praktische bezwaren niet meer in de weg staan om te verhuizen, of dat de 50-plussers ook in financiele zin een positieve stap maken door te verhuizen.
 • Oplossingen die meer bewustwording creëren in de samenleving over de behoeften en wensen van 50-plussers ten aanzien van hun volgende woning en de mogelijkheden die ontstaan wanneer zij verhuizen. Zodat het gesprek over wonen voor 50-plussers anders gevoerd wordt.  
 • Denk eraan dat het belangrijk is om in te spelen op de behoeften en leefwereld van 50-plussers. Onder achtergrondinformatie vind je een aantal profielen die daarbij kunnen helpen.

 

Waar zijn we niet naar op zoek?

 • Oplossingen die zich (puur) richten op 1 specifieke locatie/situatie, de oplossing moet schaalbaar zijn en de initiatiefnemers/betrokken moeten zich daar ook voor willen inzetten.
 • Oplossingen die zich richten op het vrijmaken van huurwoningen.
 • Oplossingen waarin alleen het bijbouwen van extra woningen centraal staat

 

Wat is er te winnen?
Met deze challenge proberen we de ontwikkeling van nieuwe oplossingen te stimuleren. De top 3 inzendingen belonen we met prijzengeld en daarnaast kiezen we 1 of meerdere inzendingen uit waarvan we de oplossing verder willen brengen met een ondersteuningsbudget van €5.000. Ondersteuningsbudget kán aan de top 3 worden toegekend, maar ook andere deelnemers maken kans. We bekijken voor welke deelnemers ondersteuningsbudget de meeste impact heeft.

Maar dit is slechts de start! Verschil wordt er pas gemaakt als de ideeën tot uitvoer worden gebracht. Daarom is er ook coaching beschikbaar vanuit het Ontwikkelplatform voor verdere uitwerking en uitrol van de kansrijke oplossingen. 

Prijzengeld:

 • €2.500,-
 • €1.500,-
 • €1.000,-
 • + Één of meerdere ondersteuningsbudgetten à €5.000,-

Een selectie van de beste inzendingen wordt (in overleg met de indieners) gebundeld tot een inspiratie-toolkit die verspreid zal worden onder relevante partners. Uiteraard zullen wij de challenge en de resultaten en winnaars breed communiceren. Het kan dus een flinke boost geven aan jullie oplossing!

De organisaties die onderdeel zijn van het Ontwikkelplatform Doorstroming Woningmarkt zijn: Rabobank, Catella, Amvest, SITE, Bureauvijftig en AF Advisors.


Wie kan deelnemen?
Zowel mensen/teams met volledig nieuwe ideeën als partijen die al (commercieel) werken aan en met oplossingen zijn welkom om mee te doen. Idealiter zijn we op zoek naar teams/partijen die ook (verder) aan de slag willen willen met het realiseren en verder brengen van hun oplossing, maar dit is in deze fase geen harde vereiste. Juist vanwege de gewenste schaalbaarheid wordt niet vastgehouden aan de provinciegrenzen van Utrecht, maar staat deelname open voor iedereen. 

 

 

Deze challenge is georganiseerd door de provincie Utrecht. Meer informatie en meedoen kan via doorstroomchallenge.nl.

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 13 september 2021
Status: Wachten op uitslag

Prijzen(geld): €5.000 prijzengeld + €5.000

share challenge

21 shares

Challenges

Alle challenges

Mis nooit een challenge en maak direct een account aan!