Startup Challenge | Ondersteuning Medezeggenschap

Gezocht: startups met tools en oplossingen om medezeggenschapsraden in het basis- en voortgezet onderwijs te ondersteunen

Alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs hebben een medezeggenschapsraad (MR). Daarin adviseren ouders, leraren en (in het voortgezet onderwijs) leerlingen de bestuurders over zaken die de school aangaan. Op sommige onderwerpen hebben ze zelfs instemmingsrecht. Het lidmaatschap van een medezeggenschapsraad brengt dus een grote verantwoordelijkheid met zich mee en het is dan ook belangrijk dat MR-leden beschikken over de nodige kennis van onderwijs- en beleidszaken. Naast kennis zijn ook specifieke competenties nodig om de rol effectief te kunnen vervullen.

 

Medezeggenschapsraden vergaderen in de meeste gevallen maandelijks met het bestuur over alle aangelegenheden op school. Bijvoorbeeld: de onderwijskundige doelstellingen en het schoolplan, het lesrooster, het financieel beleid, samenwerking met andere scholen/organisaties en het aanstellen of ontslaan van schoolleiding en bestuur. Het gaat om veel sterk inhoudelijke onderwerpen. Zie voor een volledig overzicht hier (pdf-link).

 

Medezeggenschap is een vrijwillige functie die in een paar uur per maand wordt uitgevoerd en vaak voor de duur van slechts enkele jaren. Tegelijkertijd vraagt de rol van leden van de medezeggenschapsraad veel kennis en inzicht en competenties om de rol goed uit te kunnen oefenen. Het schoolbestuur dient scholing te verzorgen voor de leden van de medezeggenschapsraad.

 

Sinds 2014 worden scholen/besturen en medezeggenschapsraden in het primair en voortgezet onderwijs ondersteund door het project Versterking Medezeggenschap, een initiatief van de landelijke organisaties van leerlingen, ouders, werknemers, schoolleiders en besturen. Het project houdt een website in stand met relevante informatie, zoals wet- en regelgeving, praktische handreikingen en goede voorbeelden en biedt Quickstart-trainingen aan MR én bestuurder. Ook fungeert het project als vraagbaak.

 

Om medezeggenschapsraden op andere manieren te versterken zijn we benieuwd naar nieuwe oplossingen, die eventueel samen met het project Versterking Medezeggenschap worden uitgewerkt. Hierbij kan in het bijzonder gedacht worden aan hoe kennis minder persoonsgebonden kan worden, gezien het snelle verloop binnen medezeggenschapsraden, en aan hoe de financiële kennis van medezeggenschapsraden vergroot kan worden. Maar ook voor andere thema's staan we open.

 

Heeft jullie startup / scale-up een oplossing die de medezeggenschapsraden versterken en ondersteunen? Dan ontvangen wij graag jullie pitch!

 


Dit is een challenge op ons Starthubs.co platform.
Meer informatie en meedoen op Starthubs.co

 

 

Wat is er te winnen?

  • De beste drie inzendingen kunnen pitchen voor de Directies Primair en Voortgezet Onderwijs van OCW.
  • Een of meer daarvan komen in aanmerking voor een opdracht vanuit OCW voor eventuele doorontwikkeling van de oplossing in samenwerking met het project Versterking Medezeggenschap met een maximale waarde van € 20.000 (in totaal).
  • De beste inzendingen en de uitwerking daarvan kunnen vervolgens hun oplossing pitchen tijdens een bijeenkomst van de stuurgroep van het Project Versterking Medezeggenschap.

 


Waar zijn we naar op zoek?

Om medezeggenschapsraden verder te ondersteunen, zijn wij (de directies Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs van het ministerie van OCW) op zoek naar startups en scale-ups die aanvullende oplossingen kunnen bieden. Innovatieve instrumenten en methodieken die MR-leden en bestuurders in staat stellen (sneller) te beschikken over concrete, inhoudelijke ondersteuning met de juiste diepgang op het juiste moment.  De criteria zijn als volgt:

  • Innovatief en creatief karakter
  • Met duidelijke visie onderbouwd
  • Praktische toepassingen en oplossingen
  • Eenvoudig uit te bouwen en te onderhouden
  • Wij kijken en wegen mee in hoeverre het gepitchte concept een aanvulling is op het project Versterking Medezeggenschap

 

Voorwaarden deelname

De gepitchte oplossing moet binnen 3-6 maanden (door de startup / scale-up) in de praktijk te brengen zijn.

 

 

Bekijk de challenge op Starthubs.co!

 

 

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 03 juni 2019
Status: Uitslag bekend

Prijzen(geld): €20.000,- pilotbudget

share challenge

4 shares

Challenges

Alle challenges

Mis nooit een challenge en maak direct een account aan!