Voorkomen van enkelvoudige fietsongevallen onder oudere fietsers!

Hoe voorkomen we enkelvoudige fietsongevallen onder oudere fietsers?
Doe mee met de prijsvraag en maak kans op €1.250,-

 

 

Ben jij wel eens van de fiets gevallen of ergens tegenaan gebotst, zonder dat iemand anders betrokken was? Door een hobbeltje dat je niet had gezien, of een iets te scherpe bocht? ‘Domme pech’ wordt dan vaak gedacht. In de meeste gevallen houd je er hoogstens een schaafwond aan over. Alleen is dat niet voor iedereen zo. Het aantal ouderen dat met dit soort ‘enkelvoudige fietsongevallen’ ernstig letsel oploopt wordt steeds groter.
 
Bij dit soort ongevallen zijn er geen andere verkeersdeelnemers betrokken. Vaak is er sprake van een botsing met een object, een val zonder botsing (uitglijden) of vallen tijdens op- en afstappen. Zelf maatregelen nemen kan een oplossing zijn, maar soms is dat niet voldoende. Het kan ook zijn dat de verkeerssituatie of omgeving onveilig is. Dan is het handig om dit te melden bij wegbeheerders zoals de gemeente, Rijkswaterstaat of de provincie. 

 

Daarom zijn we op zoek naar ideeën om ouderen en wegbeheerders bewuster te maken van de risico’s van enkelvoudige fietsongevallen zodat ze de juiste maatregelen treffen! Heb jij hiervoor een oplossing? Dan ontvangen we graag jouw concept!
 
 

Oudere fietsers, enkelvoudige ongevallen en maatregelen nemen

Fietsen is belangrijk voor iedereen en zeker op latere leeftijd. Voor oudere fietsers is fietsen meer dan vervoer. Het zorgt ervoor dat ze fitter en zelfstandiger blijven en het brengt positiviteit, een gevoel van vrijheid en mooie herinneringen. 

 

Uit onderzoek blijkt dat fietsongevallen bij ouderen voornamelijk ‘enkelvoudig’ zijn. Door de kwetsbaarheid van ouderen is het belangrijk dat ouderen zich bewust zijn van het risico. Alleen beseffen niet alle oudere fietsers dat zich: “Dat overkomt mij toch niet, ik fiets nog alsof ik 20 ben”. Tegelijkertijd kan informatie over enkelvoudige ongevallen bedreigend ervaren worden: “Als het gevaarlijk is, moet ik dan helemaal stoppen met fietsen? Dat wil ik niet!”
 

Ouderen kunnen zelf een aantal maatregelen nemen: staat het zadel op de juiste hoogte, heb je de juiste schoenen aan, is je bril nog op de juiste sterkte? Of aanpassingen aan de fiets zoals een extra spiegeltje, een fiets met een lagere instap of het dragen van een fietshelm. Tips en informatie over het nemen van maatregelen zijn er genoeg. Er is zelfs een speciale website voor: Programma Doortrappen (Registreer je onder 'Partners & Professionals' om toegang te krijgen tot de gehele digitale toolkit met interventies en communicatiemiddelen). De uitdaging ligt vooral bij de bewustwording creëren bij iedereen die met enkelvoudige fietsongevallen te maken heeft, zoals oudere fietsers en wegbeheerders. Zo kunnen we samen werken aan een oplossing.


 
Kortom: Hoe worden ouderen en wegbeheerders bewuster van het risico van ‘enkelvoudige fietsongevallen’ en de maatregelen die genomen kunnen worden om ze te voorkomen?
 

 

 

Waar zijn we naar op zoek?
We zijn op zoek naar creatieve ideeën waarmee er bewustwording wordt gecreëerd onder oudere fietsers en/of wegbeheerders. Ideeën waardoor risico op enkelvoudige fietsongevallen bespreekbaar wordt, manieren waarop we ouderen kunnen helpen voorbereid op de fiets te stappen, en/of maatregelen die helpen de gevaarlijke situaties in de omgeving te verbeteren. Zonder angstig te worden om te gaan fietsen, want het doel is uiteindelijk dat er méér gefietst gaat worden!

 

De oplossing mag van alles zijn. Je kan een oplossing bedenken voor bewustwording bij alleen wegbeheerders, of alleen voor oudere fietsers. Heb je een idee voor beiden? Dat zou helemaal fantastisch zijn!
 
Denk bijvoorbeeld aan:

 • Een gedragsinterventie die bewustwording creëert onder (oudere) fietsers.
 • Tools/tips om een gesprek over veilig fietsen tussen ouderen onderling of bijvoorbeeld met ouderen en makers van fietsen en fietspaden te starten.
 • Een betere term voor het begrip ‘enkelvoudige fietsongevallen’ waardoor het makkelijker bespreekbaar en herkenbaar wordt.
 • Verbeteren van de meldpunten voor gevaarlijke situaties.
 • Tools om de risico’s van enkelvoudige ongevallen tastbaar te maken voor wegbeheerders.

 

Tip: bekijk de website www.doortrappen.nl, met informatie over bewustwording en risico’s speciaal voor de wat oudere fietsers. Registreer je onder 'Partners & Professionals' om toegang te krijgen tot de gehele digitale toolkit met interventies en communicatiemiddelen.

 

Waar zijn we niet naar op zoek?
Een app, website of een (media) campagne. Die zijn er al genoeg! De uitdaging zit ‘m in bewustwording creëren, het gesprek voeren en gerichte acties om problemen daadwerkelijk aan te pakken.  

 

Prijzengeld
Het totale prijzengeld is € 3.000,- en wordt verdeeld onder de beste 5 inzendingen. De verdeling is als volgt:

 • 1e prijs € 1.250,-*
 • 2e prijs € 750,-*
 • 3e prijs € 500,-*
 • 4e prijs € 250,-*
 • 5e prijs € 250,-*

*De genoemde bedragen zijn netto bedragen en zullen gegarandeerd worden uitgekeerd.


 

Jouw inzending (max 4 A4, pdf bestand van max. 10mb)
Jouw inzending bestaat uit maximaal 4 pagina’s/slides waarin de volgende onderdelen zijn uitgewerkt:

 

 • Korte analyse (max 1 A4): Ga op onderzoek uit en vertel ons de belangrijkste punten die je ontdekt! Bel je opa’s, oma’s, (oud)tantes, etc. en vraag ze of zij al eens een ‘enkelvoudig fietsongeval’ gehad hebben. Weten ze wat we bedoelen met enkelvoudig? Hoe kwam dat? Wat gebeurde er? Hebben ze wel eens nagedacht over maatregelen die ze zelf zouden kunnen nemen om veilig te (blijven) fietsen? Waarom wel of niet? Wat vinden ze van het onderwerp, wat denken ze zelf dat ze zou helpen om zich voor te bereiden op veilig doorfietsen?
 • Jouw concept (max 3 A4): Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van het door jou bedachte concept en beschrijf waarom jij verwacht dat ouderen en/of hun naasten of hulpverleners hierdoor bewuster zullen gaan nadenken over mogelijke voorbereidingen / aanpassingen om veilig te kunnen blijven (door)fietsen. Wie of wat is er nodig voor deze oplossing?

N.B. probeer je inzending zo visueel mogelijk te uit te werken (met afbeeldingen, visuals en/ of schetsen. Filmpjes en andere media mogen ook. Zet die als link in de pdf).

 

 • Concepts in English are more then welcome.
 • Wanneer je meerdere concepten instuurt, dan mag je dezelfde analyse gebruiken. Voeg die bij elk concept toe.


 

Beoordelingscriteria 
De concepten worden beoordeeld door een vakkundige jury op de volgende onderdelen:

 • Inventiviteit: Hoe slim/creatief is jouw idee / oplossing? 
 • Verwachte impact: Welke doelgroep bereiken we en hoeveel mensen uit deze doelgroep worden bewuster van het risico? 
 • Uitvoerbaarheid: Hoe gemakkelijk of duur is het om uit te voeren?

 

 

Timeline van de challenge

 • 18 mei 2020: Lancering challenge 
 • Zondag 28 juni 2020 23:59: Deadline challenge
 • 29 juni – 10 juli: Beoordeling van de concepten.
 • Vrijdag 10 juli: Uitslag bekend
 • September: presentatie winnende concepten (optioneel)

 


Download HIER het wedstrijdreglement van deze challenge die naast de gebruikersvoorwaarden van Battle of Concepts van toepassing zijn op deze challenge.

 

 

Heb je vragen die je graag zou willen stellen?

Dat kan via de discussiepagina!
 

 

 

Extra informatie
In onderzoeken (NL)/(ENG) over de risicoperceptie van enkelvoudige ongevallen door oudere fietsers staat extra informatie over enkelvoudige ongevallen bij ouderen. Een aantal belangrijke, relevante punten hieruit zijn:

 • Enkelvoudige ongevallen worden ervaren als ‘pech’, het kan iedereen overkomen en worden liever niet geassocieerd met ouder worden. Men heeft er vaak moeite mee om te accepteren dat je als fietser ‘schuld’ zou hebben, of door veroudering niet juist of snel genoeg reageert.
 • De naam ‘enkelvoudig’ is misleidend. Kwetsbaarheid ontstaat door een interactie van veel factoren en meerdere verantwoordelijken. Niet alleen oudere fietsers maar ook de overheid, wegbeheerder, fietsenfabrikant en andere weggebruikers hebben een verantwoordelijkheid.
 • Oudere fietsers denken dat ze zelf weinig invloed kunnen hebben op enkelvoudige ongevallen. Informatie hierover kan bedreigend zijn. Het zou ertoe kunnen leiden dat fietsen minder leuk wordt, of zelfs dat je zou moeten overwegen om te stoppen. Ook kan een gevoel van ‘gebrek aan controle’ ontstaan, omdat de oorzaken schimmig lijken te zijn (geen duidelijke botsing met een ander).

 
In de onderzoeksrapporten wordt ook meer informatie gegeven m.b.t. factoren die een rol kunnen spelen bij enkelvoudige fietsongevallen. Een samenvatting daarvan:

 • De combinatie van achteruitgang in sommige functies (minder spierkracht, lenigheid en coördinatie).
 • Kenmerken van de fiets (stabiliteit) en de infrastructuur (kwaliteit van het wegoppervlak, de aansluiting met de berm, zichtbaarheid van de weg en obstakels).
 • Fysieke kwetsbaarheid van ouderen, waardoor ze ernstiger letsel oplopen als er een ongeval gebeurt. De fiets biedt geen bescherming. Ook onder jongeren komen veel enkelvoudige fietsongevallen voor, maar meestal krabbelen zij gemakkelijk weer op na een val.

 

 

Deze challenge wordt georganiseerd door het ministerie van IenW en Tour de Fource 
Tour de Force is een samenwerking tussen overheden (het Rijk, de provincies, vervoerregio’s en gemeenten), marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en platforms die zich inzetten voor een sterker fietsbeleid in Nederland.

 

  

 

 

Fotograaf header afbeelding:
Rob Gieling (www.robgieling.nl), voor programma Doortrappen.

1e prijs

Concept BODW

2e prijs

Concept Martin

3e prijs

Bewustwording op macroniveau

4e prijs

Titel concept
Ontvangstdatum
RadarLove
20-05-2020
14:48
Probleem identificatie
21-05-2020
12:34
Een van de tools ter voorkoming fietsongevallen.
31-05-2020
17:42
FIETSLEIDING
01-06-2020
11:57
FIETSLEIDING (analyse)
01-06-2020
11:58
Opafstapband
02-06-2020
10:26
Een concept van The Hub Company
04-06-2020
10:19
Fietsvaardigheid tegen eenzaamheid
04-06-2020
22:05
Verdrijfpijl
11-06-2020
08:47
"Voorkomen is beter dan genezen"
16-06-2020
11:16
Gezond en Veilig!
18-06-2020
14:45
Fietsongevallen
22-06-2020
15:45
Onbewust bewust maken
22-06-2020
16:47
Hoe enkelvoudige fietsongevallen ouderen voorkomen?
23-06-2020
10:44
Onbewust fietsongevallen
23-06-2020
14:39
VeiligFietsen
24-06-2020
12:32
Ambassadeurs
24-06-2020
13:24
Checklist veilig fietsen
24-06-2020
16:36
PROBLEMEN OPLOSSEN MET HUIDIGE OPLOSSINGEN
25-06-2020
15:34
Bewustwording van het wegontwerp
25-06-2020
15:36
ROUTE65+
25-06-2020
17:54
1-2-3-4-fiets!
25-06-2020
22:44
De Gedragseconomie van Veilig Fietsen
26-06-2020
08:43
ne-MAX-e: het omgekeerde verkeersexamen
26-06-2020
15:14
Ik geef je een Z-je
26-06-2020
16:46
Stap af
26-06-2020
16:59
Grey Spots aanpak
26-06-2020
22:30
Fiensen? Koekie!
27-06-2020
10:31
Fietsen? Koekie!
27-06-2020
10:32
Bewust door elkaar
27-06-2020
11:21
FIetsstraat
27-06-2020
16:20
Fiets-veilig-weg
27-06-2020
16:31
Timing en voordeel
27-06-2020
20:55
Boem-Boem-Ho !
27-06-2020
22:09
Fietsscouts!
27-06-2020
23:07
Road 
Assistance
28-06-2020
09:59
De ideale lijn
28-06-2020
10:17
Zwangerschapsbox fietsers
28-06-2020
11:13
FietsVoorVal!
28-06-2020
11:30
Gevarenbank
28-06-2020
11:59
Droombestemming?
28-06-2020
12:36
#SeniorenZonderFietszorgen
28-06-2020
14:39
#jijookrood? een verandering in bewustzijn
28-06-2020
16:45
Ideeën voor valpreventie
28-06-2020
17:36
Stappenplan bij verkoop
28-06-2020
18:15
Op eigen wielen
28-06-2020
18:17
Concept voorkomen fietsongevallen
28-06-2020
18:30
Als Het Spaak Loopt
28-06-2020
19:47
Fietsveiligheid kent geen leeftijd
28-06-2020
20:08
Intrinsieke fietsongevallen bij senioren
28-06-2020
20:25
naam en concept
28-06-2020
20:50
ZRL WAP
28-06-2020
21:23
&Joy Ride
28-06-2020
21:52
Startpunt Fietspreventie!
28-06-2020
22:08
Pas op-indicator
28-06-2020
22:22
PECHFIETSER
28-06-2020
23:08
Seniorproof Fietsroutenetwerk
28-06-2020
23:17
Het Slimme Handvat
28-06-2020
23:26
Leren met augmented reality
28-06-2020
23:28
VertrekCheck
28-06-2020
23:28
Concept A
28-06-2020
23:33
Concept1
28-06-2020
23:35
Nederland, fietsland!
28-06-2020
23:45
De reminder sticker
28-06-2020
23:58
Concept BODW
25-06-2020
08:04
Concept Martin
19-06-2020
11:05
Bewustwording op macroniveau
27-06-2020
11:26
Maak een punt.
28-06-2020
16:31
RAPPELRAND
28-06-2020
23:15

Uitslag bekend! Lees het jury-rapport

10 juli 2020

Uit onderzoek blijkt dat fietsongevallen bij ouderen voornamelijk ‘enkelvoudig’ zijn. Bij dit soort ongevallen zijn er geen andere verkeersdeelnemers betrokken. Vaak is er sprake van een botsing met een object, een val zonder botsing (uitglijden) of vallen tijdens op- en afstappen.

 

Fietsen is belangrijk voor iedereen en zeker op latere leeftijd. Voor oudere fietsers is fietsen meer dan alleen een vervoersmiddel en wordt fietsen geassocieerd met heel veel positieve gevoelens van vrijheid, genieten, mooie herinneringen, bewegen en samen zijn.

 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Tour de Force zien de ouderen graag zo lang mogelijk (veilig) fietsen en zoeken tijdens de Battle of Concepts een antwoord op de vraag: Hoe worden ouderen en wegbeheerders bewuster van het risico van ‘enkelvoudige fietsongevallen’ en welke maatregelen kunnen genomen worden om ze te voorkomen? Bekijk de challenge hier terug.

 

“Uit onderzoek blijkt dat veel fietsers zich nog niet bewust zijn van het risico op enkelvoudige ongevallen. Een groot deel van de fietsers denkt dat de meeste fietsers die door een ongeval in het ziekenhuis belanden, slachtoffer zijn van een aanrijding met een motorvoertuig. In werkelijkheid is het grootste deel van de fietsslachtoffers die in het ziekenhuis worden opgenomen slachtoffer van een enkelvoudig fietsongeval. Naast ander leed kan ernstig letsel ervoor zorgen dat ouderen niet meer kunnen fietsen en niet meer van de voordelen kunnen genieten. Het is daarom goed dat er met deze prijsvraag wordt gezocht naar mogelijkheden om fietsers bewuster te maken van de risico’s en mogelijke oplossingen.” Jurylid Paul Schepers (SWOV).

 

Aantal concepten

In totaal zijn er 69 uiteenlopende en uiterst creatieve concepten aangeleverd. De leeftijd van de deelnemers varieert van 19 tot 76 jaar, de gemiddelde leeftijd bedraagt 33 jaar. Het is mooi om te zien dat jong en oud zich geroepen voelen om enkelvoudige fietsongevallen onder ouderen te voorkomen.

 

Beoordeling

De juryleden van het Kenniscentrum Sport en Bewegen, Tour de Force, Rijkswaterstaat, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), CROW en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben uit de 69 inzendingen een selectie gemaakt op basis van onderstaande criteria:

 • Inventiviteit: Hoe slim/creatief is het idee/oplossing?
 • Verwachte impact: Welke doelgroep wordt er bereikt en hoeveel mensen uit deze doelgroep worden bewuster van het risico?
 • Uitvoerbaarheid: Hoe gemakkelijk of duur is het om uit te voeren?

Daarnaast is ook gekeken hoe de concepten verschillende doelgroepen met elkaar in contact brengen, want samen werken we het best aan oplossingen.

 

De jury in online overleg.

 

Diversiteit

Ondanks een grote diversiteit aan concepten is het duidelijk dat deze grotendeels ingaan op twee aspecten:

 1. Infrastructurele oplossingen: gebruikers van het fietspad door wegmarkering of borden beter waarschuwen voor gevaarlijke situaties;
 2. Gedragsbeïnvloeding: fietsers bewuster maken van risico’s en de mogelijkheden die er zijn om zelf maatregelen te treffen en dat gedrag positief belonen.

 

Onder infrastructurele oplossingen vallen onder andere een Nationaal Meldpunt voor het melden van (bijna) ongevallen en gevaarlijke situaties, het (meer) gebruiken van waarschuwingsborden en markeringen op fietspaden, een snelheidslimiet op fietspaden en het realiseren van senior vriendelijke fietsroutes, ofwel “relaxte fietsroutes”. Onder gedragsbeïnvloeding vallen onder andere het aanbieden van cursussen, (fiets)checklist als stappenplan, prominentere rol van verzekeraars bij het gratis uitgeven van een fietshelm en no-claim regeling, en jong en oud met elkaar verbinden met behulp van spellen, filmpjes, kaarten, sleutelhangers en stickers op de fiets.

 

Daarnaast zijn er enkele alternatieve benamingen voor ‘enkelvoudige fietsongevallen’ bedacht. De smaken hierin zijn: eenzelvige fietsongelukken, FietsVoorVal, solo fietsongelukken, (individueel) inschattingsfoutje, eigenval, fietsgevalletje solo. De jury vindt de term solo fietsongelukken het meest passend en herkenbaar.

 

Winnaars

Van de in totaal 69 concepten is er door de jury uiteindelijk een top vijf opgesteld. Deze top vijf is als volgt:

 

1. Wessel Kruijer (28) – Beren op de Weg

Wessel Kruijer, Sociaal Cultureel Ondernemer, heeft met zijn concept “Beren op de weg” de Battle of Concepts - het voorkomen van enkelvoudige fietsongevallen onder oudere fietsers - gewonnen!

 

 

‘Beren op de Weg’ is een voorstel voor interventies waarbij ouderen en jongeren met elkaar in gesprek komen. Fietsers, jong en oud, kijken verschillend naar de situaties die zij tegenkomen onderweg. Ouderen kunnen beren op de weg zien, waar de jongeren helemaal geen risico’s zien. “Herken jij de beren op de weg?” Ouderen worden aangemoedigd gevaren te leren herkennen en overwinnen. De mensen om hen heen realiseren zich wat de risico’s voor ouderen zijn en houden daar onderweg meer rekening mee; houden wat meer afstand en geven ruimte. Kennissen en familie kunnen de ouderen daarbij wijzen op de mogelijkheden tot veilig fietsen, bijvoorbeeld op de website van Doortrappen: www.doortrappen.nl.

 

De jury ziet in het leuke, originele en ludieke concept een heldere probleemanalyse en een interessante koppeling met jongeren. Het concept past binnen de Doortrappen filosofie. Het gebruik van de term ‘beren’ zorgt ervoor dat de problematiek op een vriendelijke manier wordt verbonden aan de positieve aspecten als trots en vitaliteit.

 

"Verlies van spiermassa wordt vaak beschouwd als een onvermijdelijk gevolg van veroudering, maar blijkt voor een groot deel te zijn toe te schrijven aan een inactieve levensstijl. Zelfs op hoge leeftijd kan het verhogen van de dagelijkse hoeveelheid fysieke activiteit en specifieke krachttraining 40% meer spierkracht opleveren, naast verbetering van coördinatie en het loopvermogen van je lichaam, waardoor de kans op vallen kleiner wordt. Kenniscentrum Sport en Bewegen denkt vanuit deze expertise graag mee met de professional die betrokken is bij het voorkomen van enkelvoudige fietsongevallen bij ouderen."  Jurylid Shane ter Hennepe (Kenniscentrum Sport en Bewegen).

 

2. Martin van Baaren (27) – De Fietscheck

 

Op de tweede plaats is geëindigd Industrieel Product Ontwerper Martin van Baaren met het concept ‘Fietscheck’. De Fietscheck is een cadeaubon (cheque), gericht op het stimuleren van veilig fietsen onder ouderen. De Fietscheck creëert een laagdrempelige ontmoetingsplek waarin fietsen, bewegen en ontmoetingen centraal staan. De bon bevat een leuke dagactiviteit op de fiets en een fiets-APK-check. Hiermee wordt het gesprek over veilig fietsen gestart op een leuke en toegankelijke manier, zowel onder bezorgde familieleden als ouderen onderling.

 

 

De jury vindt het een leuk en sympathiek concept en juicht de koppeling tussen eenzaamheid en het programma Doortrappen toe. Ook de alternatieve term voor enkelvoudige fietsongevallen ‘inschattingsfoutje’ wordt erg gewaardeerd. Er zitten veel elementen in het concept waar iets mee gedaan kan worden en daarom verdient het dan ook een mooie tweede plaats.

 

“We willen graag de verbinding zoeken met andere partijen op het thema veilige mobiliteit ouderen, omdat er vaak een sociale component aan zit. Zo stimuleert het programma Doortrappen lokale bijeenkomsten die ouderen niet alleen handvatten bieden voor veilig fietsen, maar ook gezelligheid. In mei heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zich verbonden aan de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid.” Jurylid Reinoud Nägele (Rijkswaterstaat Water Verkeer en Leefomgeving).

 

3. Jacqueline Juliette Versteeg (27) – Bewustwording op macroniveau

 

Oncologieverpleegkundige Jacqueline Juliette Versteeg heeft met haar concept ‘Bewustwording op macroniveau’ een welverdiende derde plaats bemachtigd. Onderdeel van verkeerseducatie is het bewuster maken van jongeren van de gevaren op de weg voor ouderen. Zij stelt voor dat schoolgaande kinderen in gesprek gaan met hun oma, opa, tante en/of oom over enkelvoudige fietsincidenten en daarin verschillende standpunten meenemen die vooraf zijn besproken in de klas. Het gesprek wordt door de leerling verwerkt in een verslag. Uit de bundeling van verslagen wordt gekeken of er nieuwe ideeën zijn ontstaan die tot een nieuwe schoolproject zouden kunnen leiden.

 

De jury vindt dat over het concept goed is nagedacht. Het inzetten van kleinkinderen in bewustwording van ouderen wordt als groot pluspunt gezien. Een koppeling zou wellicht kunnen worden gemaakt met interventies van bijvoorbeeld TeamAlert en Veilig Verkeer Nederland (VVN). Ook zou dit concept wellicht een plek kunnen vinden binnen bestaande vakken op scholen in plaats van daar iets nieuws voor te laten moeten organiseren door de scholen.

 

“Een sympathiek idee om het in een schoolvak als opdracht onder te brengen. Zo kan er aan twee kanten bewustwording ontstaan door het onderwerp bespreekbaar te maken in de eigen sociale kring. Een opdracht geeft het ook een serieus karakter en door het passend te maken voor een bestaand vak overvragen we de scholen hopelijk niet.” jurylid Wendy Engelberts, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

 

4. Nienke Düzgün-Eeltink (32) en Tessa Leferink (28) – Maak een punt

 

Nienke Eeltink, Projectmanager, en Tessa Leferink, mobiliteitsadviseur, zijn met hun concept ‘Maak een punt’ op de vierde plaats geëindigd. In het concept wordt een nieuwe term geïntroduceerd voor enkelvoudige fietsongelukken: solo fietsongelukken. Daaromheen hebben zij interventies bedacht die kunnen worden ingezet door wegbeheerders en passen binnen het programma Doortrappen.

 

 

Volgens de jury is er een goede analyse gedaan, is het concept leuk vormgegeven en bevat het een overzichtelijke kosten-batenanalyse. Er is goed nagedacht over hoe de fietsers en de wegbeheerder samen oplossingen kunnen bespreken. De term solo fietsongeluk vindt de jury passend en herkenbaar. Dat is mogelijk een verbetering op de vakterm ‘enkelvoudig fietsongeval’ die nog nauwelijks bekend blijkt te zijn bij een breder publiek.

 

“Fietsende ouderen blijven langer fit, zelfstandig en zijn minder eenzaam. We willen dat ouderen niet afstappen maar veilig dóórtrappen.” Jurylid Hugo van der Steenhoven (Tour de Force).

 

5. Bas Brilman (28) en Iris van den Nieuwenhuizen (29) – Rappelrand

 

Bas Brilman en Iris van den Nieuwenhuizen zijn op een prachtige vijfde plaats geëindigd met hun idee: de Rappelrand. Zij willen dat fietsers rustig kunnen blijven fietsen, maar dat ze geattendeerd worden op de gevaren die enkelvoudige fietsongevallen veroorzaken. Het niet opvallen van stoepranden zien zij als de grootste veroorzaker van enkelvoudige fietsongevallen. Deze willen zij dus meer laten opvallen door het plaatsten van een rappelrand: een gekartelde streep tussen het wegdek en de stoepranden in, die ervoor moet zorgen dat fietsers niet te dicht tegen de stoeprand aan gaan fietsen. Deze extra wegmarkering wordt tien centimeter van de stoeprand op het wegdek geplaatst.

 

 

De jury geeft aan dat er reeds meerdere oplossingen voor trottoirbanden bestaan, maar zien de rappelrand als een welkome toevoeging, die evenwel nader onderzoek behoeft. Zij benadrukken dat het wegnemen van trottoirbanden naast fietspaden de voorkeur heeft.

 

“Goede en duidelijke markering op fietspaden levert een bijdrage aan het voorkomen van enkelvoudige fietsongevallen.” Jurylid Robert Hulshof (CROW).

 

Vervolg

Deze vijf winnende concepten sprongen eruit. Maar zeker niet alleen de winnaars hadden goede ideeën! Alle concepten zijn uitgebreid bekeken en alle ideeën die haalbaar zijn of misschien haalbaar te maken zijn, worden door de jury meegenomen in hun eigen activiteitenplannen of gedeeld met partners. Het is niet zo dat de plannen van de winnaar(s) of van anderen automatisch worden uitgevoerd, maar we onderzoeken wat we waar en door welke partner een plek kunnen geven.

 

Op 10 september organiseert Tour de Force een kennis café over enkelvoudige fietsongevallen, met presentaties van onderzoekers en deskundigen over oorzaken en oplossingen. Prijswinnaars worden uitgenodigd om hun concepten te pitchen. Houd voor meer informatie de website www.fietsberaad.nl in de gaten.

 

Bedankt!

Alle inzendingen zijn met veel plezier gelezen. De ideeën geven allen op hun eigen manier inspiratie.

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 28 juni 2020
Status: Uitslag bekend

Prijzen(geld): €3.000,-

Ontvang updates

share challenge

27 shares

Challenges

Alle challenges

Mis nooit een challenge en maak direct een account aan!