Rogier Bikker

Naam:

Rogier Bikker

Universiteit/Hogeschool:

Studierichting: 

Communicatie en Multimedia design

(Verwacht) afstudeerjaar: 

2009

Aantal concepten:

4

Totaal prijzengeld: 

€ 650,-

Algemene Ranking: 

380

5e prijs

Bedenk een windmolen om van te houden!

Anno 2008 zijn klimaatverandering en de uitputting van fossiele brandstoffen een belangrijk punt geworden op de wereldagenda en is vrijwel iedereen het eens dat er gekeken moet worden naar duurzame, milieuvriendelijke vormen van energie waarmee CO2-uitstoot en broeikaseffecten vermeden kunnen worden. Windenergie speelt hierin een belangrijke rol, zeker ook omdat de techniek in windenergie grote stappen maakt waardoor het opwekken van deze vorm van groene stroom op veel grotere schaal toepasbaar is. De ambities met betrekking tot windenergie zijn dan ook erg hoog gesteld binnen Eneco. Helaas loopt Eneco met haar ambitieuze plannen regelmatig tegen maatschappelijke weerstand op, doordat de molens visueel onaantrekkelijk gevonden worden (horizon- & landschapsvervuiling). Eneco is op zoek naar een nieuw ontwerp voor de grotere windmolens. Een ontwerp waarbij rekening wordt gehouden met de maatschappelijke weerstand. Een ontwerp waarmee we onze windmolens overal in Noordwest Europa kunnen plaatsen, met daarbij een perfecte inpassing in het landschap en de bijbehorende infrastructuur. Een ontwerp met een duurzame uitstraling die niet wordt geassocieerd met horizon- & landschapsvervuiling, maar juist op een hele prettige en duurzame manier wordt ervaren. Bedenk een uniek windmolen(park)ontwerp met een duurzame uitstraling, dat op maatschappelijk vlak breed wordt gewaardeerd en in de verschillende landschaptypes van Noordwest Europa perfect inpasbaar is. Download de hele Battle

€ 5.000,-
Uitslag bekend

Mis nooit een challenge en maak direct een account aan!